Συνεργεία Αυτοκινήτων

1
Κεντρικό Γραφείο: Δρόμος Αεροδρομίου, Ζάκυνθος, Λογοθετών 8, Ζάκυνθος, Κεφαλληνού 1, Ζάκυνθος
Τηλέφωνο
2695026800, 2695025030, 2695026340-Συνεργείο
6
Επαρχιακή Οδός Γαϊτανίου - Βανάτου, Ζάκυνθος
Τηλέφωνο
2695048138
7
Βολίμες, Ζακύνθου
Τηλέφωνο
2695031443
8
Βανάτο, Ζακύνθου
Τηλέφωνο
2695063016