Οδική Βοήθεια

1
Κεντρικό Γραφείο: Δρόμος Αεροδρομίου, Ζάκυνθος, Λογοθετών 8, Ζάκυνθος, Κεφαλληνού 1, Ζάκυνθος
Τηλέφωνο
2695026800, 2695025030, 2695026340-Συνεργείο
2
Σαρακηνάδο, Ζάκυνθος
Τηλέφωνο
2695065250, 2695062492