ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ ΖΑΚΥΝΘΟΥ

1
Κεντρικό Γραφείο: Δρόμος Αεροδρομίου, Ζάκυνθος, Λογοθετών 8, Ζάκυνθος, Κεφαλληνού 1, Ζάκυνθος
Τηλέφωνο
2695026800, 2695025030, 2695026340-Συνεργείο
4
Αμπελόκηποι, Ζάκυνθος
Τηλέφωνο
2695025656, 2695025598
6
Στραβοπόδη 7, Αμπελόκηποι, Ζάκυνθος
Τηλέφωνο
2695023773
9
Δρόμος Ζακύνθου, Αμπελόκηποι, Ζάκυνθος
Τηλέφωνο
2695042252, 22695026985
Μεγάλη Καμάρα, Ζάκυνθος
Τηλέφωνο
2695048895